TREUM
OZ Trenčín Európske Mesto - Trencin European Town

Vitajte na stránke OZ TREUM / Welcome to OZ TREUM


Občianske združenie Trenčín Európske Mesto je zakladajúcim členom Medzinárodnej asociácie miest Mieru ENPP (European Network the Places of Peace). Princípy činnosti asociácie je šírenie spolupráce medzi mestami a miestami v Európe, kde boli podpísané mierové zmluvy a konvencie a medzi európskymi organizáciami a inštitúciami, ktorých hlavným cieľom je obrana mieru.