1. stretnutie Európskej asociácie Miest Mieru v Evoramonte 2009

15.08.2017

22. - 23. máj 2009 - Evoramonte - Portugalsko