5. stretnutie Európskej asociácie Miest mieru v Trenčíne 2011

16.08.2017

30. september – 1. október 2011 Trenčín- Slovenská republika

Historicky významná poloha mesta Trenčín ho už v minulosti predurčila aby bolo miestom mnohých rokovaní. Trenčiansky hrad bol v blízkosti hraníc troch kráľovstiev a tak sa 24. augusta 1335 stal dejiskom diplomatickej schôdzky, výsledkom ktorej bolo podpísanie Trenčianskej zmluvy. Stretli sa tu: poľský kráľ Kazimír-Veľký, český kráľ Ján Luxemburský so synom Karolom, neskorším rímsko-nemeckým cisárom Karolom IV. ,uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou so synom Ľudovítom, neskorším uhorským kráľom Ľudovítom-Veľkým. Výsledkom rokovaní bolo zrieknutie sa nároku českého kráľa Jána Luxemburského na poľský trón, za čo mu bolo odstúpené Piastovské vojvodstvo. Bola vypracovaná aj dohoda o vzájomnom postupe pri riešení vzťahov poľského kráľa Kazimíra s Rádom nemeckých rytierov o nároku na územie Dobrzynska krajina. Podpísali zmierovaciu listinu kráľov Poľska, Čiech a Uhorska (Trenčianska zmluva), uzatvorili ekonomické a vojenské spojenectvo. Rokovania a ďalšie zmluvy troch panovníkov pokračovali vo Višehrade. Podpisom tejto zmluvy sa posilnilo postavenie všetkých troch krajín v Európe vrcholného stredoveku.

V roku 1362 tu opäť, prebehli mierové rokovania medzi Karolom IV. A Ľudovítom-Veľkým . Vyriešili sa tu územné spory o Aquileu, následne bol podpísaný mier.

V roku 2002 v dňoch 24.-25. mája sa tu konal summit premiérov a ministrov zahraničných vecí krajín Višegrádskej štvorky a Beneluxu o rozvoji spolupráce oboch zoskupení po vstupe do EÚ.

V roku 2004 navštívili toto miesto aj účastníci parlamentného stretnutia krajín NATO.

Trenčiansky hrad sa stal aj miestom stretnutia Európskej asociácie Miest mieru, ktorá sídli v portugalskej Évore. Členmi sú mestá a inštitúcie z Portugalska, Španielska, Holandska, Nemecka, Slovenska, Poľska, Bulharska, Bosny-Hercegoviny a Turecka.

Podľa stanov asociácie sa členom môže stať iba mesto, kde bola podpísaná historicky významná zmluva. Náplňou činnosti asociácie pri realizácii jej aktivít je šírenie spolupráce medzi mestami a miestami v Európe, kde boli podpísané významné mierové zmluvy a konvencie a medzi európskymi inštitúciami, ktorých hlavným cieľom je obrana mieru. Šíriť porozumenie cez výmenu spoločných skúseností a iniciatív. Propagovať obranu kultúry mieru ako najlepšieho prostriedku zaistenia pokojného a harmonického prostredia medzi ľuďmi v Európe, pre európsky mier. Propagovať podujatia a iniciatívy k obrane mieru v spolupráci s národnými, regionálnymi lokálnymi vládami a s európskymi inštitúciami, menovite a Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Oživiť kultúrny turizmus včleňovaním miest mieru do máp turistického ruchu v každom regióne.

Nadväzujúc na základné princípy je cieľom asociácie ENPP aby mala zastúpenie v každej krajine Európskej únie. Ďalej je to podpora členov, aby si pripomínali výročia podpisov zmlúv a konvencií. Navrhujeme Európskemu parlamentu, aby každý člen asociácie bol klasifikovaný ako symbol mieru. Ďalej prispieť k vylepšeniu európskych miest založením Európskej trasy mieru, ktorá spojí jednotlivých členov asociácie.

Uvedené stretnutie usporiadalo Občianske združenie Trenčín Európske Mesto v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a kanceláriou TSK so zastúpením v Bruseli.

Fotogaléria

Open days v Bruseli

V Bruseli sa konal Open days - workshop, kde bola prezentovaná Európska asociácia miest mieru spolu s jej činnosťou, vrátane 5. zasadnutia, ktoré sa konalo v Trenčíne.