3. stretnutie Európskej asociácie Miest Mieru v Evoramonte 2010

15.08.2017

28. - 29. máj 2010 - Evoramonte - Portugalsko