4. stretnutie Európskej asociácie Miest Mieru vo Wermsdorfe 2010

15.08.2017

16. - 17. september 2010 - Wermsdorf - Nemecko