7. stretnutie Európskej asociácie Miest Mieru v Hubertusburgu 2013

16.08.2017

7. - 9. 2013 - Hubertusburg - Nemecko