8. stretnutie Európskej asociácie Miest Mieru vo Vasváre 2014

16.08.2017

7. - 10. august 2014 - Vasvár - Maďarsko