Popis projektu pre vstup do ENPP

16.08.2017

     Princípy činnosti asociácie je šírenie spolupráce medzi mestami a miestami v Európe, kde boli podpísané mierové zmluvy a konvencie a medzi európskymi organizáciami a inštitúciami, ktorých hlavným cieľom je obrana mieru. Výmena spoločných skúseností a iniciatív so všetkými miestami kde boli podpísané mierové zmluvy a konvencie. Propagovanie kultúry mieru je najlepší prostriedok pre pokojné a harmonické prostredie pre ľudí v Európe. Podujatia a iniciatívy k obrane politiky mieru sú propagované v spolupráci s národnými, regionálnymi a lokálnymi vládami a s európskymi inštitúciami, menovite s Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Mestá mieru propagujú kultúrny turizmus súčasťou ktorého bolo založenie Európskej trasy mieru, ktorá bude spájať jednotlivých členov čím osobitne prispeje k zviditeľneniu nášho mesta medzi historicky významnými mestami, prispeje k rozvoju cestovného ruchu, propagácie mesta osobitným logom Európske mesto mieru v rámci Európskej únie, zlepšenie podmienok pre kultúrne aktivity a prezentáciu ako aj možnosť prezentácie ostatných partnerov v rámci siete a možnosť získania dotácií z programov EÚ. Súčasťou stratégie činnosti asociácie je požiadavka aby každý člen , kde bola podpísaná mierová zmluva bol klasifikovaný ako Európsky symbol mieru .Aktivity asociácie sú propagované prostredníctvom moderných informačných technológií.

     Členovia asociácie : Évora Monte, Estremoz (Portugalsko), Bajadoz (Španielsko)