O nás
OZ Trenčín Európske Mesto - Trencin European Town

Základne informácie o OZ TREUM

Registrácia: 4. august 2005

Číslo registrácie na Ministerstve vnútra SR: VVS/1-900/90-26328

Základné zameranie OZ TREUM: 

  • Rozvoj a zveľaďovanie daností mesta v jeho historickom, kultúrnom a prírodno - vzdelanostnom kontexte 
  • Aplikácia európskych noriem a zákonov v záujme zlepšenia kvality života jej občanov 
  • Prezentácia historického dedičstva mesta v rámci kultúry, cestovného ruchu
  • Podpora mierového turizmu v rámci Európskeho priestoru

OZ TREUM bolo v roku 2010 zakladajúcim členom ENPP (Medzinárodnej asociácie miest Mieru - European Network the Places of Peace) so sídlom v Évora Monte v Portugalsku.

Základné identifikačné údaje:

OZ TREUM - Občianske združenie Trenčín Európske Mesto

Sídlo: Štefániková 10, 911 01 Trenčín, Slovensko

Adresa: Dubová 2, 911 01 Trenčín, Slovensko

IČO: 37922394

Člen ENPP - Medzinárodnej asociácie Miest mieru

Sídlo ENPP: Rua da Corredoura 3, 7100-309, Évora Monte Portugal

Webside: https://www.placesofpeace.eu

Riaditeľka/Secretary: Janka Fabová, Dubová 2, 911 01 Trenčín

Mail: trencin.europeantown@gmail.com

Tel. č./Phone num.: +421 902 911 295

Logo OZ TREUM

autorizácia oficiálneho loga Občianskeho združenia Trenčín Európske Mesto

V mene predstavenstva European Network of Places of Peace formálne povoľujem Občianskemu združeniu Trenčín Európske Mesto používať vo svojom oficiálnom logu "symbol ruky", ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť oficiálneho loga European Network of Places of Peace.

Eduardo Basso

prezident European Network of Places of Peace