Vstup do ENPP
OZ Trenčín Európske Mesto - Trencin European Town

Mesto Trenčín sa ako jediné na Slovensku, prostredníctvom OZ Trenčín Európske Mesto, stalo v máji v roku 2010 zakladajúcim členom Európskej asociácie miest mieru, ktorá má pôsobnosť v nielen v rámci krajín Erópskej únie ale celej Európy. Sídlo organizácie je v portugalskom meste Évora. Zakladajúcim členom sme sa stali vďaka zmluve, ktorá bola podpísaná 24. augusta 1335 na Trenčianskom hrade a mala historický význam pre celú vtedajšiu strednú Európu. Predseda združenia je zároveň sekretárom asociácie.

Princípy činnosti asociácie je šírenie spolupráce medzi mestami a miestami v Európe, kde boli podpísané mierové zmluvy a konvencie a medzi európskymi organizáciami a inštitúciami, ktorých hlavným cieľom je obrana mieru. Výmena spoločných skúseností a iniciatív so všetkými miestami kde boli podpísané mierové zmluvy a konvencie. Propagovanie kultúry...

Trenčiansky hrad sa počas svojej histórie stal miestom mnohých diplomatických rokovaní. Prvé rokovanie, ktoré je známe z dejín diplomacie je z roku 1099, po smrti kráľa Ladislava sa tu stretli české knieža Bretislav s novým uhorským panovníkom.